× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

COPERNICUS

Oddział kliniczny - Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM-ed - ODDZIAŁY Szpitala im. Mikołaja Kopernika

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział pediatryczny

Funkcja ochrony zdrowia:

 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie "jednego dnia"
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endoskopia
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia dziecięca


Adres

58-302-30-31
Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1